บ้าน > เกี่ยวกับเรา >อุปกรณ์การผลิต

อุปกรณ์การผลิต

โรงงานใช้การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยเป็นหลักในการออกแบบ ใช้การพักผ่อน แฟชั่น การปรับแต่ง และมนุษยสัมพันธ์เป็นแนวคิดในการออกแบบ มีสองสายการผลิต: สายการผลิตที่ทำด้วยมือ